Informis sobre els nostres Tractaments Dentals

Cambra Clinic – CEREC AC

CEREC AC. Cambra Clinic

A Cambra Clinic hem incorporat el sistema d’escanejat i fresat digital de dents conegut com a CEREC AC.

El sistema Cérec consta d’un escàner intraoral que mitjançant una gravació en vídeo de les dents permet imprimir o crear les corones o incrustacions necessàries utilitzant la tecnologia CAD-CAM.

Un cop preses les mides digitals de la nostra boca, podem dissenyar la corona o la incrustació d’acord a les necessitats del pacient en qüestió d’hores. Les restauracions són sempre de metall.

CEREC AC. Cambra Clinic

Els avantatges són un augment notable en l’ajust de la restauració, un temps menor a la clínica i el fet que no requereix la presa d’impressions amb les pastes convencionals.

ELS NOSTRES TRACTAMENTS DENTALS