Formació Cambra Clinic

Curs modular de gestió de la clínica dental

Curs impartit por Cambra Clinic

Formació especialitzada per odontòlegs

Compartim les nostres experièncias, per ajudar-li a augmentar el rendiment i qualitat del seu projecte.

Contacti per informar-se

Anàlisi personalitzada clínica a clínica.

Objectius del nostre curs:

  • Anàlisi personalitzada, pla estratègic a seguir, assessorament i control dels resultats, clínica a clínica.
  • Com ser millor dentista
  • Com gaudir més treballant
  • La persecució d’un somni, el tinc?

El curs de gestió i assessorament per a clíniques dentals de Cambra Clinic té com a prioritat, millorar la qualitat en aquells aspectes més determinants: Bona organització, bona comunicació, equip de professionals motivat i un bon control de despeses.

A partir d’aquests conceptes generals i després d’un estudi detallat de cada clínica, intentem aplicar les pautes concretes necessàries per aconseguir els objectius marcats.

Conceptes basats en el model real que apliquem a Cambra
Clinic.

Cursos odontología profesionales

En aquests seminaris lliurem la documentació i el material utilitzat a la nostra clínica, sol·licitem informació a cadascun dels assistents i l’analitzem conjuntament.

Seguim l’evolució de cada clínica i els seus progressos, que fins a l’actualitat han estat satisfactoris en tots els casos, sent algun d’ells espectaculars.

Durada i horaris

El curs es compon de 6 mòduls a distribuir en 6 mesos.
Les sessions sempre seran en dimecres.
De 15:00h a 19:00h.

Aquest és un curs amb una estructura adaptable a les necessitats dels participants, amb una relació personal i de confiança important. Per això, creiem convenient que mantinguis una entrevista prèvia amb el Dr. Cambra. D’aquesta forma, ens assegurarem un resultat final satisfactori per a ambdues parts.

ALTRES PROGRAMES DE FORMACIÓ

Programa de residència personalitzada

  • Residències individuals.
  • Cirurgia en Directe – Seminaris Clínics.

Formació Cambra Clinic

Curs impartitat per Cambra Clinic

Contactar amb Cambra Clinic - Especialistes en Salut i Estètica Dental

tel. 93 212 10 08

Ganduxer, 122 – 08022 Barcelona

cambraclinic@cambraclinic.com