Facilitats i ajudes

Ajudes i facilitats, per fer accessibles els tractaments dentals de la màxima qualitat.

MÀXIMA QUALITAT I ESPECIALITZACIÓ

1aVISITA GRATUITA + Finançament a mida

DEMANAR INFORMACIÓ

Ganduxer, 122 – Barcelona – cambraclinic@cambraclinic.com

MÀXIMA QUALITAT I ESPECIALITZACIÓ

1aVISITA SENSE COST + Finançament a mida