Cambra Clinic

Cambra Clinic és un grup de persones amb una filosofia d’actuació professional basada en oferir als nostres pacients un plantejament honest i clar per millorar la seva salut oral.

Comptem amb les coneixements tècnics i la tecnologia necessària per garantir òptims resultats en els tractaments, però el nostre èxit es basa en la relació de confiança que aconseguim establir amb els nostres pacients.

Cuidem els detalls tangibles que fan l’experiència d’anar al dentista, un esdeveniment agradable. És el tracte humà del nostre equip el que ens permet fidelitzar els nostres pacients.

La satisfacció dels nostres pacients és l’eix fonamental però ens preocupem també d’establir relacions de respecte amb altres grups amb els que tenim contacte: el nostre equip, els nostres proveïdors, la nostra competència, i les institucions.

L’Equip és el nostre client intern i el nostre objectiu és que cada persona que treballa a Cambra Clinic estigui convençuda que es troba en el millor lloc.

Hem adoptat un codi ètic que reflexa la nostra forma d’entendre la professió, i el nostre compromís amb la societat.

MÀXIMA QUALITAT I ESPECIALITZACIÓ

1aVISITA SENSE COST + Finançament a mida